baždarenje


baždarenje
gauging
* * *
• calibration
• tonnage measurement
• gauging

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • fìzīr — m 〈G fizíra〉 reg. letvica na kojoj su označeni razdjeli, služi za baždarenje bačve ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • regulácija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}uređivanje, dovođenje u red, izrađivanje po nekom planu [∼ prometa] b. {{001f}}ugađanje, reguliranje, baždarenje 2. {{001f}}uređivanje korita rijeka i potoka produbljivanjem i utvrđivanjem obala te osiguravanje od poplava… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • umjerávānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}umjeravati{{/ref}} 2. {{001f}}tehn. određivanje odnosa između vrijednosti predstavljene mjerom ili pokazane mjerilom i pripadne poznate vrijednosti mjerene fizikalne veličine; baždarenje, kalibriranje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • regulacija — regulácija ž DEFINICIJA 1. a. uređivanje, dovođenje u red, izrađivanje po nekom planu [regulacija prometa] b. ugađanje, reguliranje, baždarenje 2. uređivanje korita rijeka i potoka produbljivanjem i utvrđivanjem obala te osiguravanje od poplava 3 …   Hrvatski jezični portal

  • baždarski — bàždārskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na baždarenje i baždare ETIMOLOGIJA vidi baždariti …   Hrvatski jezični portal

  • baždarina — baždárina ž DEFINICIJA naplata za baždarenje ETIMOLOGIJA vidi baždariti …   Hrvatski jezični portal

  • umjeravanje — umjerávānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. umjeravati 2. tehn. određivanje odnosa između vrijednosti predstavljene mjerom ili pokazane mjerilom i pripadne poznate vrijednosti mjerene fizikalne veličine; baždarenje, kalibriranje ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • fizir — fìzīr m <G fizíra> DEFINICIJA reg. letvica na kojoj su označeni razdjeli, služi za baždarenje bačve ONOMASTIKA pr.: Fìzīr (Podravina, Zagorje) ETIMOLOGIJA njem. visieren: mjeriti, baždariti …   Hrvatski jezični portal